Văn bản pháp luật

STT Tên văn bản Tóm tắt nội dung Ghi chú
1 Luật xây dựng số  16/2003/QH11 Hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ. Tải về
2 Luật đấu thầu  số 61/2005/QH11 Hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu. Tải về
3 Luật đất đai số 13/2003/QH11 Chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Tải về
4 Luật nhà ở số  56/2005/QH11 Quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý Tải về
5 Luật kinh doanh BĐS  số 63/2006/QH11 Quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ Tải về
6 Luật số 38/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Tải về
7 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật xây dựng về quản lý chất lượng công trình Xây Dựng Tải về
8 Nghị định số  49/2008/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP Tải về
9 Nghị định số  16/2005/NĐ-CP Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tải về
10 Nghị định số  88/2009/NĐ-CP Cấp Giấy chứng nhận QSD đất,  QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
11 Nghị định số  121/2013/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong họat động xây dựng. Tải về
12 Thông tư  số :  24 /2009/TT-BXD Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP Tải về
13 Thông tư số:   12 /2005/TT-BXD Quản lý chất lượng công trình xây dựng  và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân  trong hoạt động xây dựng Tải về
14 Nghị định số :  153/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản Tải về
15 Thông tư số:   13 /2008/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản Tải về
16 UBND TP.HCM quyết định 135/2007/QĐ– UBND TP.HCM Quy định về kiến trúc nhà liền kề trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn TP.HCM Tải về
17 UBND TP.HCM quyết định 45/2009 /QĐ – UBND TP.HCM Sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định 135/2007/QĐ– UBND TP.HCM Tải về
18 UBND TP.HCM quyết định số: 68/2010/QĐ-UBND Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn TP.HCM Tải về
19 UBND TP.HCM Quyết định số : 19/2009/QĐ-UBND Quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa. Tải về
20 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng Quy định chính phủ về cấp phép xây dựng. Tải về

 

I. Hồ sơ xin xác nhận công trình hoàn công (thủ tục hoàn công):

A. Nhà thầu : 
1. Hợp đồng thi công
2. Biên bản thanh lý hợp đồng thi công
3. Hóa đơn tài chính theo hợp đồng thi công
4. Bản vẽ hoàn công
5. Biên bản kiểm tra hoàn thành công trình xây dựng
6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu.
B. Chủ đầu tư :
7. Đơn đề nghị đăng ký biến động tài sản (hoặc cấp giấy QSDNĐ – t/h cần đổi sổ)
8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất ở (trước khi xây dựng)
9. Bản vẽ xin phép xây dựng đính kèm theo giấy phép xây dựng
10. Tờ khai tiền sử dụng đất.
11. Tờ khai lệ phí trước bạ
12. Giấy tờ cá nhân của người đứng tên sở hữu (giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu, CMND)

II. Nơi nộp hồ sơ:
– Tại Sở Xây dựng: đối với những công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp 1, công trình tôn giáo, di tích lịch sử, miếu đình, tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, công trình trên các tuyến, trục đường chính TP do UBND TP quy định.
– Tại UBND quận, huyện: nhà ở riêng lẻ của người dân và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính quận, huyện. – Ban quản lý đầu tư và xây dựng các khu đô thị mới, khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao: tất cả trường hợp xây dựng mới, công trình xây dựng tạm, sửa chữa cải tạo mà theo qui định phải xin giấy phép xây dựng trên phạm vi ranh giới khu đô thị, chế xuất, công nghiệp đó.
– UBND xã: nhà ở riêng lẻ ở điểm khu dân cư nông thôn đã có qui hoạch xây dựng thuộc địa giới hành chính xã.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*Ghi chú :
Nhà thầu xây dựng Tín Nghĩa sẽ có trách nhiệm thay mặt chủ đầu tư hoàn thành thủ tục này.

 

Scroll Up
Chat Zalo
Chat Facebook
0933.755.338