Văn bản pháp luật

STT Tên văn bản Tóm tắt nội dung Ghi chú
1 Luật xây dựng số  16/2003/QH11 Hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ. Tải về
2 Luật đấu thầu  số 61/2005/QH11 Hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu. Tải về
3 Luật đất đai số 13/2003/QH11 Chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Tải về
4 Luật nhà ở số  56/2005/QH11 Quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý Tải về
5 Luật kinh doanh BĐS  số 63/2006/QH11 Quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ Tải về
6 Luật số 38/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Tải về
7 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật xây dựng về quản lý chất lượng công trình Xây Dựng Tải về
8 Nghị định số  49/2008/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP Tải về
9 Nghị định số  16/2005/NĐ-CP Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tải về
10 Nghị định số  88/2009/NĐ-CP Cấp Giấy chứng nhận QSD đất,  QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
11 Nghị định số  121/2013/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong họat động xây dựng. Tải về
12 Thông tư  số :  24 /2009/TT-BXD Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP Tải về
13 Thông tư số:   12 /2005/TT-BXD Quản lý chất lượng công trình xây dựng  và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân  trong hoạt động xây dựng Tải về
14 Nghị định số :  153/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản Tải về
15 Thông tư số:   13 /2008/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản Tải về
16 UBND TP.HCM quyết định 135/2007/QĐ– UBND TP.HCM Quy định về kiến trúc nhà liền kề trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn TP.HCM Tải về
17 UBND TP.HCM quyết định 45/2009 /QĐ – UBND TP.HCM Sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định 135/2007/QĐ– UBND TP.HCM Tải về
18 UBND TP.HCM quyết định số: 68/2010/QĐ-UBND Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn TP.HCM Tải về
19 UBND TP.HCM Quyết định số : 19/2009/QĐ-UBND Quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa. Tải về
20 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng Quy định chính phủ về cấp phép xây dựng. Tải về
Scroll Up
Chat Zalo
Chat Facebook
0933.755.338